Birgitta fiskar

Kontakta Birgitta

Delar av detta boende finns ledigt redan nu för bokning inför
vinternsäsongen 10/11. Du bokar via hemsidan eller telefon
och din bokning blir bekräftad via e-mail eller post.
Anmälningsavgiften betalas två veckor från bokningstillfället
och slutlikviden ska vara betald två veckor innan ankomst.

Skicka förfrågan
Förnamn:
Efternamn:
Adress:

Postnr.:

Ort:
Telefonnummer:
Mobilnummer:
Email:
Meddelande: